• Naša ciljna grupa su investitori koji su ujedno i korisnici objekata. Takvi investitori žele pouzdano rešenje za grejanje i hlađenje svojih objekta, koje će im omogućiti komforne i zdrave uslove za rad i boravak u prostoru, a koje će sa druge strane biti energetski efikasno, sa niskim eksploatacionim troškovima.


  Tim naših iskusnih rešenja će saslušati Vaše zahteve i napraviti nekoliko varijantnih rešenja, od kojih ćemo zajedno izabrati pravo rešenje za Vas.


  Prilikom izrade projektnih rešenja daje se akcenat na optimalnom iskorišćenju energije, korišćenjem energetski efikasnih i obnovljivih izvora energije, kao što su:

 • Geotermalne sonde i toplotne pumpe voda-rasolina
 • Bunari i toplotne pumpe voda-voda
 • Toplotne pumpe voda-vazduh
 • Parne i gasne kotlarnice
 • Kotlarnice na pelet i sečku
 • Solarni kolektori
 • VRF sistemi

Za svako rešenje pripremamo tehnoekonomsku analizu, iz koje se može videti koji su investicioni i eksploatacioni troškovi projektovanog sistema. Vrši se proračun ušteda predloženog rešenja tokom eksploatacionog perioda, u odnosu na konvencionalna rešenja za grejanje, hlađenje i ventilaciju objekata.


Izrađujemo projektna rešenja za sledeće tipove objekata:

 • hotele
 • poslovne objekte
 • industrijske objekte
 • trgovinske centre
 • škole
 • rezidencijalne objekte
 • kotlarnice

Vi znate ŠTA želite – mi znamo KAKO