Telekomunikacioni centar

 • Lokacija:

  • Banja Luka
 • Investitor:

  • "m:tel" doo BL
 • Period gradnje (isporuke):

  • jul 2014 - decembar 2015.
 • Izvedeni radovi/ugrađena oprema:

  • Klimatizacija server sala Tcentra MTEL Banja luka. Isporuka 37 klima ormana, 3 Free cooling čilera po 230 kW, VRF sistem za kanc. prostor, elektro instalacija i automatika